Kontakt

APA-KANDT
Inż. Krzysztof Jagieła
ul. Lubliniecka 7a
PL 42-772 Gwoździany
WWW PL DE

Hydrotechnik

hzdrotechnik Urządzenia pomiarowe i testujące do: Ciśnień, skoków ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływów, temperatury, obrotów
oraz prądów i napięć.
Kalibracja pomiarów:
Ciśnienia oraz przepływu.
Mobilne urządzenia pomiarowe.
Minimess jako punkt pomiarowy i testowy.
Sensory.

Zestawy pomiarowe Hydrotechnik. Przepływomierze.

Hydrotechnik Polska.